Consumer Socialization on Adolescent Impulsive Buying Behavior through School and Parents: A Random Effects Model
Jung Eun Kim, Ji-Ha Kim
Fam. Environ. Res. 2016;54(4):385-395.   Published online 2016 Aug 12     DOI: https://doi.org/10.6115/fer.2016.029
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bilinçli Tüketicilik ile İlgili Anne-Baba Rol Model Davranışlarının, Anne-Baba İletişiminin ve Sosyal Bilgiler Dersinin Çocukların Bilinçli Tüketiciler Olarak Sosyalleşmelerindeki Etkisi
Şahin Dündar
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.2017; : 726.     CrossRef